Schoon­maken is vakwerk en dat moeten we laten zien

Iedere medewerker die werkzaam is binnen de schoonmaakbranche is trots op zijn of haar werk, elke werkgever in de schoonmaakbranche is trots op zijn uitvoerend medewerkers.

Wat is de badge van bekwaamheid?

Er is de laatste jaren veel verbeterd in de schoonmaak, er is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van innovatieve producten, coaching van mensen, instroom, ontwikkeling en groei van personeel binnen de schoonmaakbranche. Dat blijkt ook uit de huidige cijfers m.b.t. opleidingen en opleidingsniveau.

De cijfers laten verbetering zien voor wat betreft opleidingen en ontwikkeling van personeel de laatste 5 jaar op initiatief van werkgevers, bonden en brancheorganisaties.

Met de Badge van Bekwaamheid willen wij samen met de ondernemers binnen de schoonmaakbranche een nieuwe stap maken. Niet met een NEN, ISO of VCA certificaat maar met een persoonlijke Badge van Bekwaamheid die uitgereikt kan worden aan medewerkers die daarmee de geleerde vaardigheden en het behaalde Vak-niveau aangeeft en die men kan dragen tijdens het werk. Zichtbaar, met trots, Vak-volwassen en -gediplomeerd met groeipotentie!

Hoe werkt het?

Er zijn vier opeenvolgende typen van Badges, hieronder de stappen hoe de opeenvolgende Badges van Bekwaamheid kunnen worden toegekend.

Stage/Badge 1:  Instructie en introductie afgerond.
Stage/Badge 2: Vakopleiding afgerond.
Stage/Badge 3: Specialisatie afgerond.
Stage/Badge 4: Leidinggevend afgerond.

Voor startend personeel zonder Vakdiploma (1) tot en met de Vak-opgeleide leidinggevenden (4).

De mogelijkheid om zichtbaar te kunnen doorgroeien naar een volgende stap in de Badge van Bekwaamheid of erkenning voor het behaalde Vak-niveau, zal voor de huidige, en wellicht toekomstige medewerkers, een positieve waardering en impuls kunnen zijn. 

Indien de Badge van Bekwaamheid breed en op een juiste wijze wordt gedragen door de schoonmaakbranche, kunnen bedrijven zich hiermee positief onderscheiden.

Indien u interesse heeft in dit initiatief kunt u zich aanmelden. Belangrijk te weten is dat dit door de initiatiefnemers belangeloos is ontwikkeld, er geen verdienmodel in zit en met de beste intenties is opgezet.

Indien u als schoonmaakondernemer wilt meedoen met de Badge van Bekwaamheid en omarm je het uitgangspuntenformulier, dan ontvang je van ons een link waar je de Badges kunt verkrijgen. De Badge van Bekwaamheid, ontwerp, uitgangspunten en uitvoering zijn intellectueel eigendom van Tibor Korozsi en Peter Wijnmaalen.

Stage 1 – badge wit met blauwe hand

Introductie en instructie nieuwe medewerker succesvol afgerond in de periode van 0 – 5 jaar werkzaam zijn in de schoonmaakbranche.

Stage 2 – badge brons met blauwe hand

Geslaagd voor Basis Vakopleiding algemene schoonmaak. Na 5 jaar aaneengesloten werkzaam te zijn geweest in de schoonmaakbranche ontvangt de medewerk(st)er zonder vakdiploma, maar met introductie en instructie, de badge brons. Medewerk(st)er is geacht bekwaam te zijn in haar of zijn werkzaamheden ook zonder vakdiploma.

Stage 3 – badge zilver, brons met blauwe hand

Na geslaagd te zijn voor de Basis Vakopleiding algemene schoonmaak of > 5 jaar aaneengesloten werkzaam te zijn geweest in de schoonmaakbranche, is de volgende stap een vervolgopleiding, specialiseren. Glazenwassersdiploma, vloerspecialist, DKS opleiding.

Stage 4 – badge goud, zilver, brons met blauwe hand

Na stage 3 heb je een opleiding leidinggevenden met succes afgerond. Bij de toekenning van de badge is het niet verplicht om reeds een leidinggevende functie te bekleden.

5/5

Ambassadeur worden

Meer informatie

Peter Wijnmaalen
info@badgevanbekwaamheid.nl
015 257 8122

Scroll to Top